…. samen muziek maken is leuk!

MuziCool is de, door de kinderen zelf gekozen, naam voor het jeugdorkest van Eensgezindheid. Het is het jeugdorkest bedoeld voor kinderen tussen 7 en 14 jaar

De start:
Van oudsher hebben zich altijd kinderen bij de vereniging aangemeld om te komen spelen in een van onze orkesten. Van ca. 1990 tot 2011 heeft Eensgezindheid altijd een jeugdorkest gehad dat groot genoeg was om zelfstandig op te treden. Maar kleine kinderen worden groot en ook goed. De laatste jaren zijn bijna alle leden van het jeugdorkest doorgestroomd naar het grote orkest. Om toch weer over een volwaardig jeugdorkest te kunnen beschikken hebben we in 2011 het Jeugd Projekt Orkest ( Fantasy ) opgestart. Hieraan werd deelgenomen door ca. 15 kinderen, waaronder de blokfluitgroep van Karin Gorter. Het meedoen aan dit projekt en de leuke uitvoeringen heeft geleid tot het ontstaan van een nieuwe enthousiaste groep kinderen. In januari 2012 konden we beginnen met een nieuwe samenspelgroep. Deze bestond uit 8 muzikanten, verdeeld over verschillende instrumenten. Er werd enthousiast gerepeteerd op eenvoudige, maar leuke muziekstukken. Gedurende het seizoen groeide de groep uit tot uiteindelijk ca. 30 muzikanten in juni 2012. De gehele samenspelgroep is na de zomervakantie overgegaan naar het jeugdorkest dat sinds oktober 2012 bekend is onder de naam ‘MuziCool’. Dit orkest repeteert elke dinsdagavond van18:30 tot 19:30 onder leiding van Paul Heijne. Tijdens de repetitie is er vooral aandacht voor het samenspelen. Hierbij komen o.a. tempowisselingen en verschillen in klanksterkte aan de orde. Uiteraard wordt hierbij gebruik gemaakt van eenvoudige maar leuke muziekstukken die speciaal gecomponeerd zijn voor beginnende jeugdorkesten. Gelukkig is er de laatste jaren veel aandacht voor het uitgeven van geschikte stukken voor jeugdorkesten. Een van de populairste componisten voor jeugdorkest, Ivo Kouwenhoven, heeft zelfs speciaal voor MuziCool een paukenpartij geschreven bij een aantal door ons aangeschafte stukken.

De toekomst:
Na ons succesvolle optreden tijdens het herftsconcert gaan we enthousiast verder met het repeteren van nieuwe muziekstukken voor onze toekomstige uitvoeringen. We hebben o.a. gepland om in het voorjaar van 2016 met MuziCool deel te nemen aan een festival voor jeugdorkesten. Het is de bedoeling dat het muzikale niveau van de individuele muzikanten en dat van het samenspel van het orkest langzaam maar zeker stijgt. Hierdoor wordt het mogelijk steeds uitdagender stukken te spelen. Kinderen met weinig of iets meer muzikale ervaring kunnen zich altijd aansluiten bij MuziCool. Het jeugdorkest staat in principe open voor alle instrumenten, ook voor blokfluit. Geïnteresseerden kunnen altijd komen kijken tijdens de repetities. Wij hebben altijd ‘open dag’.

Naar verwachting zullen wij in september 2016 een nieuwe samenspelgroep opstarten. Hierin krijgen alle kinderen die op dat moment slechts een paar maanden les hebben de kans samen muziek te maken op hun eigen niveau. Het daaropvolgende seizoen kunnen deze kinderen dan deel uitmaken van een steeds groter en beter wordend jeugdorkest MuziCool

0 Comments

Voeg commentaar toe